Popularni postovi

Kvalitet meda

 Kvalitetan med se određuje ocjenjivanjem gdje se određuje kojoj kategoriji pripada.

Kvalitetan med  kada je kvaliteta I treba biti bistar,specifične težine 1,413 a vode da nema više od 18,6 %.

Dok kvaliteta II kategorije specifična težina je ne manja od 1,402 a vode da nema više od 20,2 % i 

kvaliteta III kategorije specifične težine ne manje od 1,390 i da nema vode više od 22 %.


Prirodni cvjetni med mora da sadrži 70% fruktoze i glukoze,0,8 mineralnih materija,ne više od 18% vode,5 % saharoze,na 20 stepeni C 1,390 specifične težine.Dok šumski med mora da sadrži najmanje 60% fruktoze i glukoze itd.

Tags:med,kvalitet meda,kvalitetan med,kategorije meda,