Popularni postovi

Oksalna kiselina na tebe je red

 Oksalna kiselina se tretira protiv varoe kada ne bude legla u košnicama.Kako u koga većinom je to u decembru a može biti i prije.Kod mene već nema legla jer sam u zavjetrini sa manje sunca i hladnijih jutara.U ovom videu možete vidjeti kako se oto radi kako se priprema oksalna kiselina i kako se tretira oksalnom sve u detalje.

Može se i komentarisati kako ovdje tako i na you tube,medno.
Tags:oksalna isellina,varoa,tretiranje,