Popularni postovi

Rezanje krila maticama

Rezanje krila maticama.
Cvatnja voća najpodesnije je vrijeme da se maticama prirežu krila.
U to doba pčele se još nisu toliko namnožile da bi traženje matice bilo
otežano, a osim toga pčele su osobito zauzete radom te matici obraćaju
manje pažnje.Rezanje krila matici ima za svrhu da se spriječi
gubitak roja, što se često događa. Osim toga znatno olakšava rad kod prihvata roja; jer prilikom rojenja ovakva matica ne može da odleti daleko od košnice i obično padne odmah ispred nje. Ako je pčele ne nađu, roj se vrati u košnicu te se kasnije
izroji s mladom maticom.

Kako da odrežete krila matici?Matica se sa dva prsta desne ruke uhvati za prsni dio. Zatim se prihvati u lijevu ruku tako da kažiprst dođe ispod prsa, a palac iznad
njezine glave i leđa. Tada se desnom slobodnom rukom malim oštrim makazama odreže polovina krila i matica spusti među okvire. Nekipčelari običavaju da prikrate samo jedno krilo i to nešto više od polovine.

Tako sam učio i kao početnik na kursu pčelara.Tada je predavač iskusni pčelar rekao da je u njegovoj praksi upravo ovaj način da mu roj sa maticom ne pobjegne.Danas postoje i hvataljke za takav roj koje nisu ni skupe u BiH su 25 KM.Postavi se ispred leta.Napravljena je tako da matica kada uđe u hvataljku roja ne može da izađe a uz nju budu i ostale pčele iz roja.

tags:matica,roj,ropjenje,kurs,