Popularni postovi

Spasi pčele

Pčelinjak u novembru i decembru se mora pregledati jer znamo kakva je bila jesen pa i ljeto bez hrane.Ono što smo dali pčelama prihranu za zimu one su već do pola pa i više pojele.Šta sada?Nemamo rezervne hrane u okvirima ostavljeno za pčele  a one će biti gladne ubrzo.Ako su već probile mednu kapu ili su veoma blizu tada uraditi sljedeće:
Potrebno je uraditi nešto  što  moramo.Napraviti okvire ili prstenove to već oni stari pčelari imaju i postaviti ih ispod hranilice ili ako nema hranilice onda ispod poklopca.Okvir se pravi jednostavno na ovom videu je prikazano kako ko nije imao priliku da vidi.Tu ubaciti hranu pogače jednu ili dvije iznad klubeta i pokriti najlonskim tankim kesama koje ćemo otvoriti skroz one od 5 kg za zamrzivač su taman otvor nakoliko je i sanduku.Ovdje pogledajte video.

tags:pčelarstvo,pčelar početnik,prihrana zimi,