Popularni postovi

Pčele zimi

Pčelarstvo zimi

Pčelari nadgledaju pčele i zimi.Povremeno pogledaju ispod poklopca kakvo je stanje pčela,gdje je klube i koliko je zauzelo ulica.Neki pčelari dodaju pogaču preko klubeta.U vezi toga mnogi imaju razna iskustva.Kada se stavlja pogača skine se najlon odozdo ili kako je na najlonu naznačeno treba izrezati  na više mjesta najlon.Ali ako je jako društvo ugrije se brzo pogača i pčele ne mogu stići pogače da pojedu te počne da curi sirup direktno na pčele i odatle na podnicu pa na leto i poletaljku.Štete mogu biti velike ako nije hladno i desi se grabež ili se podave pčele itd.Zato iskusni pčelari pogaču samo sa strane otvore ili negdje na jednom ili dva mjesta te pogaču stave da taj otvor zahvata klube preko cijele širine a da je poprijeko u odnosu na okvirove.Tada će sve pčele imati dodira sa pogačom i ona će biti pojedena bez problema.

Prihranu to jest sirup ne treba davati pčelama od polovine septembra jer su pčele umorne da se bave tim poslom a one koje dođu i ostanu preko zime umarat će se bavljenjem sirupom te neće moći da izvedu novu generaciju pčela u proljeće.Zato kada nestanu pčele u novembru ili martu uginu, pčelar se pita šta je sad bilo?Umorio si pčelu do tebe je.Pčelu treba zaštiti i od varoe i to već polovinom aprila kada pčela izbacuje trutovska jajašca.Trutovsko leglo je puno varoe i poslilje 10-14 dana ono se jednostavno odreže i opet vrati okvir i sve tako dok god matica polaže trutovska jaja.Ovaj okvir-građevnjak se stavlja u sredinu te popslije 10-14 dana stavlja se još jedan pored njega tu su sve dok ima potrebe.A tako smo se riješili 50 % varoe i naše pčele će moći do avgusta da izdrže tj.do prvog tretiranja protiv varoe.A ako se ovo ne uradi i kada u avgustu ubijemo kamaru varoe bit će nam drago a ne znamo da te pčele su preumorne i oštećene te neće moći preživiti jer je ogromna varoa iscrpila pčele.Zato pčelari kažu nestale mu pčele pa to je zbog toga,sam je kriv.

Najbolje je kada ima malo vaore i to je zdravo društvo.Pogaču je najbolje davati u januaru ili februaru prilikom polaganja jaja matice i tada je najbolje i zaštiti košnicu od zime.Zašto zaštititi?Jer pčeli nije zima i što joj je toplije ona će prije početi polagati jajašca zato je najbolje od polovine januara zaštitu uraditi zbog larvi,one su osjetljive  na zimu a pčelama odraslim zima ne može ništa dok su u košnici.Vidio sam u jednog starog pčelara stavio je staru odjeću ispod poklopca na hranilicu,na klube stavio pogaču te obložio najlonom sanduk gdje je klube i to je uradio tek polovinom januara dok neki to rade već u novembru ili decembru.U proljeće koji sanduk podrosi ispod najlona znak je da ima dosta pčele,tako radi godinama i nije izgubio nijedno društvo.Dio pčela su mu okrenute prema jugu i u svakoj košnici je klube u prednjem lijevom dijelu.
U razgovoru sa drugim starim pčelarom rekao je da su ga pčele izujedale zimi u januaru kada je pregledao pčele i stavljao pogaču,po rukama su ga izujedale.Razlog što je puhnuo jak vjetar i one su reagovale tako što su mu se po rukama -šakama i prstima zalijepile i izujedale ga,vidi se šake su otećene iako kaže on sa osmjehom da je imun na ujed pčele ali sada su šake bile otečene.Tada je očistio podbnic eod umrlih plela prutićem malo debljim kako bi mogle imati zraka i izlaziti na pročisni let kada je vrijeme toplije.
Dio ovih savjeta je iz predavanja predavača mr. Mirjanića a dio od meni poznatih iskusnih pčelara,možda će se nekome svidjeti i primijeniti će a neki će reći da je sve ovo nepravilno jer sto pčelara sto pravila i iskustava.Medno.


tagas:pčelari,pčele,klube,zima,varoa,pogača,