Popularni postovi

Pčele pripremiti za zimu

Pčelinja nova godina je 1.Avgust ali zima počinje upravo sada u septembru.Nije zima ali završeni su radovi za pripremu pčele za zimu.Ko nije to uradio male su mu šanse da pčele prezime.Šta je potrebno da se uradi?pregled pčelinjaka i košnica da li ima matice,legla i koliko,na kojem su nivou ako su dva sanduka da li je medište gore ili dole?Zatim varoa borba ne prestaje poslije zadnjeg vrcanja do danas je bilo potrebno zaštiti pčele tretiranjem dimljenjem ili nekim drugim načinom.Te po nestanku legla može se uraditi zaštita oksalnom kiselinom za svaki slučaj.
Ali važan uslov da pčele prežive zimu je hrana ako nema hrane pčele će uginuti ili ako je hrana daleko.Kako daleko?Pa jednostavno kada je jaka zima one nemaju snage da traže hranu po košnici ona mora biti na dohvat ruke,zato mnogi pčelari buše na dva tri mjesta vijence s medom  koji pomažu pčelama da im je bliže hrana ili na neki drugi način.
I na kraju ne treba zaboraviti one koji se hrane pčelama  počev od stršljenova,ptica i onih koji se hrane medom miševa,leptira koji se zove mrtvačka glava itd.
kada ste sve to odradili pogledajte da li ima dovoljno pčele u jednoj košnici ili je morate sastaviti sa nekom jakom zajednicom preko zime.Ako to činite morate biti oprezni da ne uradite pogrešno pa da se pčele poubijaju međusobno da ne bude veća šteta.
Ima još jedan problem sa viškom urađenih ramova sa saćem njih napada voskov moljac.Za to je dobro ostaviti ramove u sanduke ali da imaju promahu i gore i dole da budu matične rešetke i da su odignuti od zemlje zbog miševa te da nemaju meda u sebi radi izazivanja gerabeži ako je blizu pčelinjaka itd.Dobro je imati i zatvorene podnjače preko zime a ostalo doba godine sa mrežom.

Tags:uzimljavanje pčela,varoa,voskov moljac,