Popularni postovi

Kako spriječiti rojenje a kako dobiti novi roj?


Spriječiti rojenje ili dobiti novi roj.Kako da spriječimo rojenje te da imamo dosta meda?Ovo je jedan od načina kako da se pčele ne roje a da uz to imamo dosta meda.Ako se opet odlučimo za rojenje a sve smo ovo poradili da ne bude rojenja,opet ima rješenje. Prvo ćemo se opredjeliti za  dvije matice u  3-4 nastavka.Kako to sve ide?Plodište u dva nastavka služi nam samo do glavne paše a zatim ga smanjimo samo na jedan nastavak. Kad počne glavna paša,premjestimo maticu u donji nastavak. Pored nje dodamo okvire s poklopljenim leglom i leglom koje izlazi, dva okvira s medom i peludom,a na nastavak postavimo rešetku. Zatim pak nastavimo jedan nastavak ili dva s praznim saćem. Na vrh košnice dolazi nastavak u kojem je otklopljeno leglo i sve poklopljeno leglo koje nam je ostalo nakon uređenja plodišta u donjem nastavku. Pčele u gornjem nastavku osjetit će se bezmatične i izvlačit će matičnjake. Ako nam je stalo samo do meda, uništiti ćemo matičnjake nakon 10 dana a ako želimo dobiti novu zajednicu, matičnjake ostavimo, da se izleže i osjemeni mlada matica. U tom slučaju,gornji nastavak mora imati, dakako, svoje posebno leto, tj. rupu ili izrez na poklopcu. Ako želimo u gornjem nastavku uzgojiti novu maticu, rupu ćemo prekriti rešetkom, tako da će pčele iz medišta moći prelaziti gore, gdje je leglo i matica.
-Sličan način je opisao I. Brglez na savjetovanju godine 1971. Sastoji se u tome da u maju razdijelimo leglo na dva dijela i izmedu praznog trećeg i četvrtog nastavka s leglom stavimo poklopac ili matičnu rešetku.Inače ovo je jedan odlomak iz knjige autora Jože Rahara koji može poslužiti kao dobar savjet za one koji se odluče da isprobaju ovaj način pčelarenja.Meni se lično ovo svidjelo i naravno da ću isprobati na jednoj košnici da dobijem dosta meda a na drugoj košnici da dobijem još jedno novo društvo.


tags:med,roj,nastavci,matica,