Popularni postovi

srijeda, 30. kolovoza 2017.

Uginuće pčela

Pčele su uginule i ima ih oko stotinu na podnici.Ako se to dogodilo u rano proljeće to  onda nije zabrinjavajuće.Vjerovatno da nisu imale vremena one zdrave i mlade da uklone ove mrtve pčele iz košnice koje su tu umrle u toku zime.Jer tada se ne bi primjetilo da je neka pčela uginula.Međutim ako je više stotina pčela uginulo u proljeće moramo pomisliti da se radi o nezomezi pa i varozi i na kraju posumnjati na akarozu.
Kod nozemoze vide se smeđe mrlje  po satonošama okvira,poletaljci,saću pa i sa vanjske strane zidova košnice.Još se u rano proljeće može desiti da se vide mrtve pčele između okvira u saću tada se radi o gladnim pčelama.Nisu imale dovoljno hrane ili je bila hrana neupotrebljiva(medljika se stvrdne ) ili daleko.Ako se desio pomor pčela u ljeto to je zasigurno kriva varoa zbog koje će oslabiti društvo  i oboliti od varoze.Zatim u zimsko doba kod uginuća pčela se može posumnjati na američku gnjiloću ili mješinasto leglo.
Može se destiti da su pčele uginule nedaleko od košnice na metar dva tada se može sumnjati da su one otrovane nekim pesticidima ili predozirane otrovima protiv varoe i dr.od strane samog pčelara.

tags:uginuće pčela,otrovi,varoa,nozemoza,

Nema komentara:

Objavi komentar